۱۳۸۸/۰۹/۱۸

Baraghan - aban 2568

۱۳۸۶/۱۲/۰۸

kavir Aran v Bidgol - dey 2566

۱۳۸۶/۱۲/۰۳

sar dar Bagh Meli - bahman 2566

۱۳۸۶/۱۱/۱۶

atash kadeh Niasar - bahman 2566

۱۳۸۶/۱۱/۱۵

atash kadeh Niasar - bahman 2566

۱۳۸۶/۱۰/۰۲

Kusadasi - amordad 86